Twoja firma zasługuje na księgowość na najwyższym poziomie!
01

kadry

Im większa firma, tym trudniej zarządzać organizacją pracy. Na wspólny sukces składa się przede wszystkim kompetencja pracowników, a także ich poziom satysfakcji z zatrudnienia i wykonywanej pracy. W AW Centrum Doradztwa doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego oferujemy usługi kadrowo-płacowe najwyższej jakości. Z nami zbudujesz prężnie działający biznes!
oferta podstawowa
kadry i płace

W ramach oferty podstawowej oferujemy cały szereg usług kadrowo-płacowych, niezbędnych do poprawnego działania przedsiębiorstwa. Szanujemy czas naszych klientów, dlatego jedną z form współpracy, którą oferujemy, jest biuro zdalne.
Usługi kadrowo-płacowe, w których się specjalizujemy, to:

 • prowadzenie akt osobowych – nasze usługi realizujemy zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – sporządzamy umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy i porozumienia,
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych związanych z urlopami wypoczynkowymi,
 • ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich pracowników,
 • pośrednictwo w kontaktach z ZUS, dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz informacji rocznych i przesyłanie ich do ZUS.
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach, oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),
 • dostarczanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych.
oferta rozszerzona
kadry i płace

W AW Centrum Doradztwa oferujemy Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie administracji pracowniczej. Dodatkowe usługi kadrowo-płacowe, które świadczymy, to także:

 • rekrutacja pracowników,
 • obsługa umów cywilno-prawnych i wypłacanie wynagrodzeń, wystawianie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę,
 • przygotowywanie zaświadczeń RP-7,
 • sporządzanie specjalistycznych umów zleceń i umów o dzieło zgodnie ze specyfiką branży, a także innych, niewynikających z umowy pism lub deklaracji,
 • konsultacje w sprawie charakteru poszczególnych umów,
 • współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy,
 • sporządzanie raportów GUS oraz raportów dla celów księgowych i zarządczych,
 • rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR,
 • obsługa korespondencji w imieniu Zleceniodawcy.

W AW Centrum Doradztwa zapewniamy profesjonalny i kompleksowy outsourcing usług kadrowo-płacowych. Podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Skontaktuj się z nami, by nawiązać w pełni satysfakcjonującą dla obu stron współpracę!